Koulutus ja työnohjaus sekä muut palvelut

Olen suorittanut perhe- ja verkostokeskeisen työn kaksivuotisen koulutuksen sekä perheterapian Erityistason ja Vaativan erityistason koulutukset. Lisäksi olen Toimiva lapsi & perhe menetelmien kouluttaja (THL / Mielenterveysseura).

Olen erityisen kiinnostunut verkostokeskeisestä työotteesta. Työskentelen niin perhe- kuin ammattilaisverkostojenkin parissa. Usein verkostojen työssä kaikkien osallistujien asia tai ääni ei pääse esille toisten ottaessa nopeasti kantaa, toisten vielä miettiessä tai epäröidessä. Tällöin ns. reflektiivisestä avoimen dialogin työotteesta on hyötyä kaikkien näkemysten esilletuomisessa.

Lyhyet koulutuskokonaisuudet perhe- tai verkostokeskeisestä työstä.

 • työryhmät ja työyhteisöt
  • perheterapian nykytuulet
  • miksi verkostojen huomioiminen on tärkeää
  • lapset puheeksi keskustelu
  • väkivalta / turvallisuustyöskentelyn periaatteet
  • mahdollisuus kokemusasiantuntijan käyttöön aiheen mukaisesti
  • motivoiva haastattelu -koulutukset
 • yksilöt
 • dialogisuuden, verkostotyöskentelyn ja turvallisuustyön periaatteiden läpikäynti

Toimiva lapsi & perhe  menetelmäkoulutukset 15 - 20 hengen ryhmille.

 • vuoden kestävä 11 koulutuspäivän koulutuskokonaisuus
 • todistus koulutuksesta
  • osallistumistodistus, kun on ollut kaikilla päivillä ja suorittanut vaadittavat tehtävät
  • kliinikkotodistus, kun on suorittanut edellä mainitut ja vaadittavat kolme tehtyä perheinterventiota (tämän jälkeen henkilöllä on lupa tehdä itsenäisesti perheinterventioita).

Konsultaatio ja työnohjaus

 • työryhmien tapauskonsultaatiot koko ryhmää käyttäen
 • yksilö ja ryhmätyönohjaukset
  • lasten, nuorten ja aikuisten erityiskysymykset
  • perhe- ja parisuhdeväkivalta / turvallisuustyöskentely

Verkostoneuvottelut

 • verkostoneuvottelujen veto
  • avoimen dialogon verkostokokoukset
  • viranomais- ja omaisverkostot

Koulutus ja työnohjaus, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Suosittele meitä

Kysy - Me vastaamme!

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella lomakkeella.