Koulutus ja työnohjaus sekä muut palvelut

Olen suorittanut perhe- ja verkostokeskeisen työn kaksivuotisen koulutuksen sekä perheterapian Erityistason ja Vaativan erityistason koulutukset. Lisäksi olen Toimiva lapsi & perhe menetelmien kouluttaja (THL / Mielenterveysseura).

Olen erityisen kiinnostunut verkostokeskeisestä työotteesta. Työskentelen niin perhe- kuin ammattilaisverkostojenkin parissa. Usein verkostojen työssä kaikkien osallistujien asia tai ääni ei pääse esille toisten ottaessa nopeasti kantaa, toisten vielä miettiessä tai epäröidessä. Tällöin ns. reflektiivisestä avoimen dialogin työotteesta on hyötyä kaikkien näkemysten esilletuomisessa.

Lyhyet koulutuskokonaisuudet perhe- tai verkostokeskeisestä työstä.

 • työryhmät ja työyhteisöt
  • perheterapian nykytuulet
  • miksi verkostojen huomioiminen on tärkeää
  • lapset puheeksi keskustelu
  • väkivalta / turvallisuustyöskentelyn periaatteet
  • mahdollisuus kokemusasiantuntijan käyttöön aiheen mukaisesti
  • motivoiva haastattelu -koulutukset
 • yksilöt
 • dialogisuuden, verkostotyöskentelyn ja turvallisuustyön periaatteiden läpikäynti

Toimiva lapsi & perhe  menetelmäkoulutukset 15 - 20 hengen ryhmille.

 • vuoden kestävä 11 koulutuspäivän koulutuskokonaisuus
 • todistus koulutuksesta
  • osallistumistodistus, kun on ollut kaikilla päivillä ja suorittanut vaadittavat tehtävät
  • kliinikkotodistus, kun on suorittanut edellä mainitut ja vaadittavat kolme tehtyä perheinterventiota (tämän jälkeen henkilöllä on lupa tehdä itsenäisesti perheinterventioita).

Konsultaatio ja työnohjaus

 • työryhmien tapauskonsultaatiot koko ryhmää käyttäen
 • yksilö ja ryhmätyönohjaukset
  • lasten, nuorten ja aikuisten erityiskysymykset
  • perhe- ja parisuhdeväkivalta / turvallisuustyöskentely

Verkostoneuvottelut

 • verkostoneuvottelujen veto
  • avoimen dialogon verkostokokoukset
  • viranomais- ja omaisverkostot

Koulutus ja työnohjaus, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Kysy - Me vastaamme!

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella lomakkeella.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Saarinen Veli-Matti
Kauppakatu 7 as. 4
60100 SEINÄJOKI

Y-tunnus: 1832375-6
Puh: 040-5801231

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Saarinen Veli-Matti:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.